Технічні вимоги до макету

Робота до друку приймається лише за наявності роздрукованого на принтері кольорового оригінал-макету, підписаного Замовником. Видрукуваний на кольоровому струменевому чи лазерному принтері оригінал-макет замовлення не є зразком кольору для друку, таким зразком може служити тільки виготовлена з фотоформ кольоропроба типу CROMALIN.

1. До друку приймаються публікації, підготовані у QuarkXpress, PageMaker, FreeHand, Illustrator, CorelDraw, Adobe Indesign CS.

2. До публікацій, що надані для друку, повинні додаватися файли усіх використаних зображень та шрифтів, що записані в одну папку.

3. Замовником також передаються усі розширення (Extensions) для робіт, змакетованих у QuarkXpress із використанням нестандартних Xtensions.

4. Не розміщувати зображення у програми макетування через Clipboard. При використанні PageMaker слід розміщувати графічні зображення з обов’язковим зв’язком на вихідні файли, не включаючи в публікацію повних копій графічних файлів.

Не використовувати в одній публікації файлів графіки з однаковими назвами. Ім’я файлу (для публікацій, виконаних на IBM-сумісних комп’ютерах) повинно відповідати вимогам MS-DOS (8 літер плюс 3 літери розширення) і складатися тільки з латинських літер.

6. Кольори усіх об’єктів публікації мають відповідати системі CMYK. Усі кольори, за винятком додаткових (якщо такі присутні), повинні у PageMaker мати тип «Process», а в QuarkXpress має бути вимкнена опція «Spot». Додаткові кольори повинні мати тип «Spot» для PageMaker, а у QuarkXpress має бути ввімкнена опція «Spot».

7. Використання в публікації додаткових, крім процесних (CMYK), кольорів (напр. Pantone), необхідно попередньо узгодити з виконавцем. Якщо в градієнтних заповненнях використовуються кольори системи Pantone, усі вузлові кольори повинні бути похідними від певного кольору Pantone.

Наприклад:
100%P386 — White — 100%P386 — НЕ правильно;
100%P386 — 0%P386 — 100%P386 — Правильно;

8. Усі шрифти подавати в окремій директорії. Не використовуйте у публікації занадто багато різних шрифтів. Перевагу слід надавати PostScript-шрифтам. Для PostScript-шрифтів обов’язково повинні бути надані самі шрифти і їх екранні (Bitmap) версії. Не використовувати у публікаціях системних шрифтів (для Windows: Arial, Times, Times New Roman, Helvetica, Courier; для Macintosh: Geneva, Helvetica, Chicago, Courier, Monaco, New York, Palatino, Times) та їх похідних. Для уникнення проблем з фотовиводом використовуйте тільки шрифти, які пройшли перевірку на кольороподіл та насвітлення фотоформ або ліцензійні шрифти (використовуйте PS-шрифти тільки відомих виробників). Використовуючи атрибути Bold, Italic, Bold Italic, переконайтесь що вони дійсно встановлені.

9. Всі растрові зображення, що використовуються в публікації, створеній редактором CorelDraw, повинні бути перетворені в одне растрове зображення. Всі растрові зображення імпортовані в редактор CorelDraw не повинні містити альфа-каналів.

10. Файли зображень растрової графіки повинні бути у файлах формату TIFF або EPS (кодування «BINARY»). Кольорові зображення повинні бути сконвертовані в кольорову модель CMYK. Роздільна здатність растрових зображень повинна бути 300 dpi. Файли зображень надавати в масштабі 1:1. Растрові зображення, використані в макетах, поданих в файлах векторних форматів, повинні бути викадрувані (або змасштабовані) до необхідних розмірів лише у редакторах растрової графіки. Зміна розмірів цих зображень у векторних програмах може спричинити до зміщення їх на макеті при генеруванні PS-файлів. Не використовуйте *.PSD — файлів у публікаціях формату CorelDraw. Такі ефекти як «тінь», «прозорість», «лінза» тощо у редакторі CorelDraw не коректно відображаються при генеруванні PS-файлів. Якщо проект створено у редакторі Photoshop, файли необхідно подавати в форматі *.psd зі всіма робочими шарами.

11. При створенні нового документу (на початку виготовлення оригінал-макету) вкажіть відразу вивідний пристрій).

12. Зображення векторної графіки надавати у файлах тих програм, в яких вони були створені або змакетовані (CorelDraw, FreeHand, Illustrator). Кольори об’єктів повинні відповідати системі CMYK. Всі шрифтові елементи мають бути переведені в криві.

13. Інформація може бути надана на таких носіях: CD-ROM (R та RW); HDD (FAT32, NTFS); на будь-якому зовнішньому пристрої зберігання інформації (сам пристрій надається замовником).

14. Максимальний формат друку (включаючи мітки суміщення та різу) — 52х35 см (площа задруку).

15. При підготовці файлів необхідно врахувати припуски на порізку: для листових видань — по 2 мм по периметру; для видань, що зшиваються — по 5 мм. Для видань, що склеюються по корінцю, потрібно залишати по 3 мм білого поля для склейки аркушів в блок. (На 2 і 3 сторінці обкладинок Тип 3 залишати по 5 мм білого поля від лінії корінця для склеювання з блоком.) Якщо макет готується під висічку, то припуск по периметру повинен бути 5 мм.

16. Об’єкти макетів, подані у файлах програм FreeHand, Illustrator та CorelDraw, повинні бути згруповані і не замкнуті (unlock). Якщо розмір згрупованого об’єкту є меншим за розмір макету, то цей об’єкт подрібно згрупувати ще з прямокутним об’єктом, який має розмір готового макету та прозору обводку. Усі об’єкти повинні знаходитись на одному «леєрі». Значення градієнтного заповнення повинно бути не менше 256. При створенні переходів від одного кольору до іншого для коректного відображення при друку, надавайте перевагу «blend»-у, а не нелінійним градієнтам.

17. Перевірити overprint! Не використовувати в документах (оригінал-макетах) примусових overprint, якщо це не є передбачено дизайном.

18. При друку суцільних фонів, що складаються з усіх чотирьох кольорів системи CMYK, особливо при однаковому %-му співвідношенню та невисоких його значеннях, можливе виникнення різновідтінковості накладу. Для уникнення різновідтінковості накладу використовуйте додаткові кольори системи Pantone.

19. Для досягнення насиченого чорного кольору рекомендуємо використовувати таке співвідношення кольорів системи CMYK — C40, M30, Y30, K100 або по замовчуванню створення чорного кольору в редакторі Photoshop. Максимальна сумарна кількість фарби не повинна перевищувати 300% (Total Ink Limit).

20. Не використовуйте OLE зв’язків в публікаціях (немає гарантії генерування якісного PS-файлу).

21. Найтонший гарантовано відтворюваний при друці позитивний штрих 0,03мм (при використанні базових 100%-них кольорів), для «виворітки» — 0,1мм (наближення до мінімального значення «виворітки» підвищує складність роботи, що може вплинути на вартість замовлення).

22. Граничні значення растру, що може бути відтворений — від 3% до 97% при 175 lpi.

Усі роботи по доробці та виправленню наданих для друку матеріалів оплачуються додатково.

У випадку невідповідності наданих файлів «Технічним вимогам»,
ТзОВ «Фоліант» не несе відповідальності за невідповідність готової продукції затвердженому оригінал-макету чи задуму замовника.